BEL : +31(0)648915591

welkom op mowad website

MOWAD is een migrantenorganisatie voor en door Afrikaanse jongeren, opgericht in 2014. 
 MOWAD motiveert Afrikaanse jongeren in Nederland om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij helpen deze jongeren zich te ontwikkelen als scholier, student, werknemer, ondernemer, vader en moeder. De arbeidsparticipatie van Afrikaanse jongeren in Nederland is laag. Wij dragen graag bij aan de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt. We stimuleren de ontwikkeling van hun talenten aan de hand van toegespitste trainingen, persoonlijke begeleiding en sociale en sportieve activiteiten..

De Stichting

MOWAD motiveert West-Afrikaanse jongeren in Nederland om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 

Meer Lezen

ons activiteiten

 Wij helpen deze jongeren zich te ontwikkelen als scholier, student, werknemer, ondernemer, vader en moeder

Deelname

STEUN ONS

Wij zijn zeer afhankelijk van donaties en subsidies om ons activiteiten en projecten te organiseren. Wij hebben uw steun nodig.

Steun On
Ook treedt MOWAD op als verbinder: wij faciliteren uitwisseling en kennisdeling tussen organisaties, bedrijven, gemeenten en West Afrikaanse jongeren.. We staan voor wederzijds begrip, respect, en de verrijkende ervaring van sociale en culturele uitwisseling.

Onze Projecten EN Activiteiten

Wij geloven dat kennisdeling, training, samenwerking en begeleiding de beste methoden zijn om jongeren vooruit te helpen. Dit doen wij door jongeren te ondersteunen bij het ontdekken, vergroten en effectief gebruiken van hun talenten en vaardigheden. Verder werken wij samen met ervaringsdeskundige jongeren, deskundigen, organisaties en instanties om onze visie te realiseren

SAMENWERKING MET HULPVERLENERS

Meer Lezen

STICHTING MOWAD FAMILIE ONTMOETINGEN

Meer Lezen

HUISWERKBEGELEIDING EN OPMAAT ONDERSTEUNING

Meer Lezen

MOWAD VISIE

Wij geloven dat kennisdeling, training, samenwerking en begeleiding de beste methoden zijn om jongeren vooruit te helpen. Dit doen wij door jongeren te ondersteunen bij het ontdekken, vergroten en effectief gebruiken van hun talenten en vaardigheden. Verder werken wij samen met ervaringsdeskundige jongeren, deskundigen, organisaties en instanties om onze visie te realiseren
Meer lezen

download en LES ONS nIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief van Stichting MOWAD blikken wij terug op een succesvol 2017.
Belangrijke samenwerkingstrajecten met hulpverleners en organisaties zijn gestart en we hebben successvolle activiteiten georganiseerd waaronder Vrolijke Familie Ontmoetingen, Jouw Stem Telt en MOWAD Inloop in buurtcentrum De Dreef.